Rodo na Śląsku

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania oraz dodatkowo ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały sporo w polskim biznesie, bo firmy musiały się zaimplementować do rodo Śląsk. Każda firma musiała wykonać odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach dosłownie sporo miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, ale dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy tylko skontaktować się z firmą, która zajmuje się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji sposobności ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach bez wątpienia należy także nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym zakładzie usługowym, czyli osoby, która para się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być posiadacz firmy albo pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko lub do pełnienia takich obowiązków. Zadaniem inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych sposobności przetwarzania i ochrony danych oraz czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź również dokonywanie koniecznych modyfikacji i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Sprawdź również informacje na stronie: zewnętrzny iod śląsk.

Dodaj komentarz