Zazwyczaj zależnie od nabytego schorzenia, czy tez jakiegoś wrodzonego zaburzenia albo jeszcze jakiejś innej mniej lub bardziej dokładnie określonej dolegliwości zmuszeni będziemy do wyboru danego rodzaju funkcjonowania rehabilitacyjnego.