Biuro aktuarialne

Profesjonalne firmy a także biura aktuarialne zajmują się wyceną aktuarialną oraz finansową, która jest konieczna w wielu sytuacjach, np wycena firmy konieczna jest w przypadku dystrybucji przedsiębiorstwa albo też jego kupna. Warto zatem dowiedzieć się więcej na temat pracy profesjonalnych aktuariuszy.
Wycena aktuarialna – co trzeba wiedzieć?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wycena finansowa oraz aktuarialna przeprowadzana jest przez wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy posiadają staranną edukację między innymi z zakresu inżynierii finansowej.

Biuro aktuarialne świadczy kompleksowe usługi, które obejmują w głównej mierze działania tj. wycena spółki, jak również wycena wartości niematerialnych i prawnych, na przykład wycena marki (więcej: wyceny marki). Jest to również profesjonalna wycena instrumentów inwestycyjnych, wycena znaku towarowego, czy analiza projektów finansowych. Trzeba pamiętać też o tym, że wycena aktuarialna tyczy się wyceny rezerw, które mają być przeznaczone na różnorodne świadczenia pracownicze, między innymi tj. odprawy rentowe a także emerytalne, odprawy pośmiertne, jak też świadczenia przeznaczone na nagrody z okazji jubileuszu. Są to też rezerwy na świadczenia medyczne, ekwiwalenty energetyczne czy świadczenia przejazdowe (źródło informacji: wycena przedsiębiorstw). Jednakże wycena przedsiębiorstw jest konieczna, jeśli przeprowadzane jest przykładowo postępowanie upadłościowe lub też likwidacja danego zakładu. Takie wyceny organizuje się także w momencie opracowywania strategii podatkowej na najbliższe lata dla danej firmy.

Więcej: wycena spółki.